Aksjon båtvrak

aksjon-baatvrak

Aksjon Båtvrak 2021 lanseres mai 2021. Ecofiber har fått en støtte fra Handelens Miljøfond for å rydde gamle båtvrak i Boknafjorden / Stavangerområdet i 2021.

Bakgrunn for vrakpantordningen
Det finnes i dag nesten 1 million fritidsbåter i Norge. Dumping og forlatte båter er et stort forsøplingsproblem. I 2017 innførte Norge en vrakpantordning som gir en refusjon på 1000 kr for private som leverer inn kasserte fritidsbåter. Vi tar imot disse båtene.

Ordningen gjelder fritidsbåter som veier under 3 tonn, med og uten motor. Alle typer båter kan meldes for henting via vår webside (husk å ha et bilde av båten når du registrerer). Les mer her

Vi samler opp innmeldte båter og lager en felles logistikk og henter disse båtene gratis, dette gjør vi for å redusere påkjenningene på det marine miljøet. Vi ønsker et rent hav. Privatpersoner, kommuner, båtforeninger, og andre organisasjoner som ønsker å kvitte seg med vrak er velkomne til å delta.

Har du en båt over 3 tonn eller en båt som har sunket ta kontakt, da vi har mulighet for å jobbe for en løsning for disse også.