Levering av vrakbåt

Fritidsbåter

Alle typer fritidsbåter inkludert seilbåter opp til 49 fot, 3 tonn. Båtene kan bestå av glassfiber, plast, metall og tre.

Du kan også levere:

  • seilbrett
  • kajakk
  • kano
  • gummibåt med skrog (fast bunn)

Du kan levere båten med innenbords eller utenbords motor. Alle løse gjenstander som ikke tilhører båten (løse gjenstander) må fjernes.

Båten skal være tømt for drivstoff og septik.

Fjerning av avfall som ikke naturlig tilhører båten, samt farlig avfall etter faktureres.

For spørsmål ang. vrakbåt:

Industriavfall

Vi tar per i dag ikke imot annet avfall enn kasserte fritidsbåter. Vi kan gi pris på å ta imot andre former for glassfiber produkter fra bygg, anlegg, offshore, akvakultur, landbruk og industri.

Levering av vrakbåt i din kommune

Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunene. Små båter er båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor.

  • Kajakker, kanoer, gummibåt med skrog, seilbrett og lignende.
  • Større båter og båtvrak på inntil 49,21 fot (15 meter) tas bare imot av godkjente avfallsmottak – Ecofiber er et slikt godkjent mottak.