Dette tar vi imot

Fritidsbåter

  • Glassfiber-/trebåter under 3 tonn skal leveres hele og fri for annet avfall som ikke tilhører båten (løse gjenstander). Tømming av drivstoff, samt motor inngår i ordningen. Fjerning av avfall som ikke naturlig tilhører båten, samt farlig avfall etterfaktureres
  • Vi tar også imot maritime fritidsprodukter med skrog (Eksempelvis surfebrett, kajakk, kanoer, Zodiak, RIB, Pioneer) gratis under 3 tonn, da dette går inn under tilskuddsordningen
  • Båter med vekt over 3 tonn kan vi gi pris på etter innveiing hos oss

Industriavfall

  • Vi tar imot andre typer ren glassfiber og kompositt produkter fra bygg og anlegg, offshore, akvakultur, landbruk og industri

Ta kontakt for tilbud på korrekt sanering, slik at dine produkter kan gå til gjenvinning og bidra i den sirkulære økonomien. På forespørsel dokumenterer vi gjerne sanering av glassfibermaterial.