Dokumentasjon for levering av vrakbåt

Hvilken dokumentasjon må dere ha?

  • Vi har behov for eierbekreftelse
  • Denne kan en skrive ut og signere og levere når du kommer med båten
  • Alternativt så har vi liggende skjema som du fyller ut og signerer ved levering av båten.
Slik-leverer-du-inn-båten-din Miljødirektoratet tilapsset 1200c2500 plakat