Ecofiber Recycling - vi starter der det slutter

Godkjent avfallsmottak

Avfallsmottak for glassfiber og komposittmaterialer fra fritidsbåter, bygg og anlegg, offshore, akvakultur, landbruk og industri.

Avfallsmottak ved Forusstranden i Stavanger.

Deponering av disse av avfallssegmentene er noe vi ønsker å bekjempe.

De utrangerte produktene kommer inn til oss som avfall, og ut igjen som et slutt materiale med mange muligheter.

seilbaat

Skjema for eierbekreftelse