Prosjekt Vrakbåt 2021

Vi henter vrakbåter gratis!

Med støtte fra Handelens Miljøfond tilbyr vi muligheten til gratis innhenting av vrakbåter i 2021. Sørg for å melde inn båten din og med nøyaktig plassering. Meld inn vrak her

Gamle båter har ofte blitt liggende på stranda, bøya, marinaer og båtforeninger eller i hager/friluftsområder fordi det er både krevende og dyrt å transportere båtvrak til godkjent oppsamlingsplass. 1000,- kroner i statlig vrakpant dekker ikke transportkostnadene, noe som resulterer i mange etterlatte og nedsunkne båter.

For å redusere påkjenningene på det marine miljøet er prosjektet «Vrakbåt 2021» satt igang, et målrettet prosjekt for opprydding av vrakbåter i Stavangerområdet/Boknafjorden.

vrakpant-baat

Vrakbåter 2021 – Stavangerområdet /Boknafjorden

I samarbeid med Handelens Miljøfond og Ryfylke Friluftsråd tilbyr vi gratis innhenting av brakbåter i Sandnes, Stavanger, Sola, Bokn, Suldal, Stand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg og Gjesdal i 2021. Båtforeninger, velforeninger, kommuner og andre oppfordres til å bli kvitt gamle båtvrak.

Gjennom prosjektet ønsker vi både å rydde samt å kartlegge vrakbåter, så det er bare å melde inn egen vrakbåt eller eierløse fritidsbåter.

Alle typer båter, med og uten motor, under 3 tonn kan hentes:

  • trebåt
  • plastbåt
  • seilbåt
  • seilbrett
  • kajakk
  • kano

Vrakbåtene meldes inn her.

Det er fordelaktig at du laster opp bilde av vrakbåten når du melder den inn. Vi er også interessert i informasjon om vrakbåter som ligger under vann, eller båter over 3 tonn, selv om det ikke er sikkert vi kan hente disse inn under denne ordningen.

Båtforeninger, kommuner, velforeninger og andre organisasjoner som kan ha behov for å bli kvitt en eller flere vrakbåter er velkomne til å delta. Meld inn vrakbåter via nettsiden eller ta gjerne direkte kontakt med oss på mail eller telefon. Har du andre spørsmål, ønsker vi at du tar direkte kontakt med oss.

Ecofiber Recycling AS er godkjent mottak av Statsforvalteren i Rogaland og Miljødirektoratet for alle typer fritidsbåter med og uten motor.

 

Fyll inn skjema for å melde inn vrakbåt

Husk å melde fra om hvor båten ligger og last gjerne opp bilder av båten.

Vrakpant
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.