Materialgjenvinning

Vi behandler glassfiberfraksjoner til ulike materialsammensetning for tilsetning i nye produkter i lag med våre samarbeidspartnere. Dette er vårt hoved bidrag til den sirkulære økonomien.

Dette er et område under stadig utvikling, der fokuset er på økt materialgjenvinning av alle komponentene vi tar inn.

benk