Materialgjenvinning

Vi behandler glassfiberfraksjoner til ulike materialsammensetning for tilsetning i nye produkter i lag med våre samarbeidspartnere. Dette er vårt hoved bidrag til den sirkulære økonomien.

Dette er et område under stadig utvikling, der fokuset er på økt materialgjenvinning av alle komponentene vi tar inn.

benk
SKOG prosjekt

Vi har utviklet en metode for å materialgjenvinne kompositt og lage nye produkter som igjen er sirkulære.

SKOG Benk
Illustrasjonen er av SKOG Benk

Firmaet er i dag et mottak og behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter, som stort sett et konstruert av kompositt, men vi får også inn komponenter i plast og trevirke.

Kompositten kvernes, og vi lager dermed et nytt materiale som heter Ecofiber.

Utemøbler som vi kaller SKOG

2020 startet vi å produsere profiler med tilslag av Ecofiber.

Det har til nå resultert i utemøbler som vi kaller SKOG. Profilene består av 45% Ecofiber og resten er HDPE plast og trespon.

Benkene er laget for å være mest mulig sirkulære, altså kunne bli til ny metall og ny Ecofiber etter bruk. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.

SKOG Benk

Dimensjon: 130 x 130 x 80 cm
Vekt: 380 kg
Materialer: Gjenvunnet stål. Ecofiber profil.
Farger: Kan produseres i ulike farge etter behov og tilpassing
Annen info: Symbol/logo kan skjæres ut i seterygg. Benkens fundament kan tilpasses kundens ønsker.

Bearbeiding

Vi demonterer båtene med høyeste fokus på materialgjenvinning og gjenbruk.

Komponenter som kan gjenbrukes blir solgt, metall blir sendt til omsmelting og kun det som ikke kan gjenvinnes blir håndtert som restavfall.

Kompositten som båtene består av blir skåret fri og malt opp til Ecofiber.

Profil til benken skog med innhold av Ecofiber, plast og trespon.
Profil til benken skog med innhold av Ecofiber, plast og trespon.
SKOG Blomsterpotte
Illustrasjonen er av SKOG Blomsterpotte

SKOG Blomsterpotte

Dimensjon: 103 x 103 x 40/45/50 cm
Vekt: 20/25/30 kg*
Materialer: Glassfiber. Profil (45% resirkulert båt, plast og spon).
Farger: Kan produseres i ulike farge etter behov og tilpassing

* Tørrvekt. Blomsterpotten kan produseres i andre materialer og fundament/festeanordning med hensyn til mer permanent plassering, dette vil innvirke på vekten.