Materialgjenvinning

Vi behandler glassfiberfraksjoner for tilsetning i nye produkter. Dette er vårt hovedbidrag til den sirkulære økonomien.

Dette er et område under stadig utvikling, der fokuset er på økt materialgjenvinning av alle komponentene vi tar inn.

Ecofiber gjenvinner glassfiber:

  • FoU prosjekter
  • Forbrenning i Norge og Sverige
  • Salg av deler
  • Salg av metaller
aksjon-baatvrak
SKOG prosjekt

Ecofiber gjennomførte i 2020 et FoU prosjekt hvor vi utviklet et utemøbel «SKOG» som er 100% sirkulert.

SKOG Benk
Illustrasjonen er av SKOG Benk

Firmaet er i dag et mottak og behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter, som stort sett et konstruert av kompositt, men vi får også inn komponenter i plast og trevirke.

Kompositten kvernes, og vi lager dermed et nytt materiale som heter Ecofiber.

Utemøbler som vi kaller SKOG

2020 startet vi å produsere profiler med tilslag av Ecofiber.

Det har til nå resultert i utemøbler som vi kaller SKOG. Profilene består av 45% Ecofiber og resten er HDPE plast og trespon.

Benkene er laget for å være mest mulig sirkulære, altså kunne bli til ny metall og ny Ecofiber etter bruk. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.

SKOG Benk

Dimensjon: 130 x 130 x 80 cm
Vekt: 380 kg
Materialer: Gjenvunnet stål. Ecofiber profil.
Farger: Kan produseres i ulike farge etter behov og tilpassing
Annen info: Symbol/logo kan skjæres ut i seterygg. Benkens fundament kan tilpasses kundens ønsker.

Vi produserte profiler som består av 45% Ecofiber (oppmalt glassfiber). Resten er HDPE plast og trespon.

Profil til benken skog med innhold av Ecofiber, plast og trespon.
Profil til benken skog med innhold av Ecofiber, plast og trespon.