Prosjekt vrakbåt 2022

vrakpant-baat

Vi henter vrakbåter gratis!

Med støtte fra Handelens Miljøfond tilbyr vi muligheten til gratis innhenting av vrakbåter i 2022.

Meld inn vrakbåt her

Gamle båter har ofte blitt liggende på stranda, bøya, marinaer og båtforeninger eller i hager/friluftsområder fordi det er både krevende og dyrt å transportere båtvrak til godkjent oppsamlingsplass. 1000,- kroner i statlig vrakpant dekker ikke transportkostnadene, noe som resulterer i mange etterlatte og nedsunkne båter.

For å redusere påkjenningene på det marine miljøet gjennomfører vi prosjektet «Opprydding av gamle plastbåter i Rogaland og Sunnhordland» i 2022. Dette er et målrettet prosjekt for opprydding av vrakbåter i Stavangerområdet/Boknafjorden/Sunnhordaland

Meld inn vrakbåt her

Vrakbåter 2022 – Sunnhordland / Rogaland

I samarbeid med Handelens Miljøfond, Ryfylke Friluftsråd og Skjærgårdservice AS tilbyr vi gratis innhenting av vrakbåter i Rogaland og Sunnhordland i hele 2022. Båtforeninger, velforeninger, kommuner og andre oppfordres til å bli kvitt gamle båtvrak.

Alle typer båter, med og uten motor, under 3 tonn kan hentes:

  • trebåt
  • plastbåt
  • seilbåt
  • seilbrett
  • kajakk
  • kano

Meld inn vrakbåt her

Det er viktig med bilde av båten, nøyaktig beskrivelse om hvor den ligger og om at du som innmelder eier båten. Båten må ligge slik at det er god tilkomst til å hente med bil langs vei/kai eller sjøveien. Det må påberegnes at eier må flytte båten slik at det er god tilkomst.

Vi er også interessert i informasjon om vrakbåter som ligger under vann, eller båter over 3 tonn, selv om det ikke er sikkert vi kan hente disse inn under denne ordningen. En kan sende en epost til post@ecofiber.no om en har spørsmål.

Båtforeninger, kommuner, velforeninger og andre organisasjoner som kan ha behov for å bli kvitt en eller flere vrakbåter er velkomne til å delta. Meld inn vrakbåt her

Har du andre spørsmål kan du send en epost til: post@ecofiber.no

Ecofiber Recycling AS er godkjent mottak av Statsforvalteren i Rogaland og Miljødirektoratet for alle typer fritidsbåter med og uten motor.

Fyll inn skjema for å melde inn vrakbåt

Pga ferieavvikling så vil vi ikke besvare forespørsler om henting av båter før i slutten på august, men det er bare å melde inn.

Båten må ligge slik at det er god tilkomst til å hente med bil langs vei/kai eller sjøveien. Det må påberegnes at eier må flytte båten slik at det er god tilkomst. Det er viktig med nøyaktig beskrivelse av hvor båten ligger og slik at vår transportør enkelt finner frem til riktig vei/kai/båthavn. Vi hever ikke sunkne båter, men kan vurdere oppdraget om båten slepes til en egnet lokasjon.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.