Prosjekt vrakbåt

vrakpant-baat

Send oss en forespørsel om henting av vrakbåt.

Med støtte fra Handelens Miljøfond er det mulig å sende forespørsel om henting av din vrakbåt.

Gamle båter har ofte blitt liggende på stranda, bøya, marinaer og båtforeninger eller i hager/friluftsområder fordi det er både krevende og dyrt å transportere båtvrak til godkjent oppsamlingsplass. 1000,- kroner i statlig vrakpant dekker ikke transportkostnadene, noe som resulterer i mange etterlatte og nedsunkne båter.

For å redusere påkjenningene på det marine miljøet gjennomfører vi prosjektet «Opprydding av gamle plastbåter». Dette er et målrettet prosjekt for opprydding av vrakbåter i Stavangerområdet og Boknafjorden.

Vrakbåter

I samarbeid med Handelens Miljøfond, Ryfylke Friluftsråd og Skjærgårdservice AS henter vi inn vrakbåter. Båtforeninger, velforeninger, kommuner og andre oppfordres til å bli kvitt gamle båtvrak.

Alle typer båter, med og uten motor, under 3 tonn kan hentes:

  • trebåt
  • plastbåt
  • seilbåt
  • seilbrett
  • kajakk
  • kano

Det er viktig med bilde av båten, nøyaktig beskrivelse om hvor den ligger og om at du som innmelder eier båten. Båten må ligge slik at det er god tilkomst til å hente med bil langs vei/kai. Det må påberegnes at eier må flytte båten slik at det er god tilkomst.

Ecofiber Recycling AS er godkjent mottak av Statsforvalteren i Rogaland og Miljødirektoratet for alle typer fritidsbåter med og uten motor.

Fyll inn skjema for å melde inn vrakbåt

Vi henter båter fortløpende, alt ifra samme dag båten meldes inn og det kan ta opptil flere uker. Vi organiserer henting slik at det blir mest kostnadseffektivt, og vi kan derfor ikke angi dato og tid for henting.
Når vi skal hente båten må den flyttes slik at vi enkelt kan hente båten med lastebil og kran, eller enkel tilkomst til å komme til bil og henger.
Båten må ligge slik at det er god tilkomst til å hente med bil langs vei/kai. Det må påberegnes at eier må flytte båten slik at det er god tilkomst. Det er viktig med nøyaktig beskrivelse av hvor båten ligger og slik at vår transportør enkelt finner frem til riktig vei/kai/båthavn. Vi hever ikke sunkne båter, men kan vurdere oppdraget om båten slepes til en egnet lokasjon.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.