Om Ecofiber

Ecofiber Recycling AS, ble stiftet I 2015 og er et godkjent avfallsmottak for fritidsbåter.

benk-

I Norge finnes det omtrent 1 million båter og 20% av disse er utrangerte/kassert som utgjør at det blir tusenvis av båter liggende i strandkanten, elver og ferskvann.

Vi er stolte av å ha vært med å bidra til at 1. oktober 2017 ble det innført panteordning på fritidsbåter. Vi kan nå tilby en godkjent gjenvinning av din gamle båt, hvor du mottar pant for båter opp til 3 tonn, samt at du bidrar til den nye sirkulære økonomien.

Forretningsidé og strategi

Forretningsideen er basert på å gjenvinne glassfiber og komposittmaterialer fra fritidsbåter, Selskapet har opparbeidet en ledende markedsposisjon innen mottak av fritidsbåter på Sør-Vestlandet, og mener det er et voksende markedspotensial på lenger sikt også for andre glassfiber og komposittmaterialer.

Selskapet er involvert i flere forsknings og utviklings prosjekter innen gjenvinning og utvikling av nye produkter basert på bearbeidet glassfiber/kompositt materialer.

Forskning og utvikling

Vi har vært og er involvert i flere forskings og utviklingsprosjekter. I hovedsak benytter vi oppmalt glassfiber inn i nye produkter.

forskning

Grunnlaget er at resirkulerte produkter må ha like gode / bedre egenskaper og være økonomisk konkurransedyktige ift dagens løsninger