Om Ecofiber

Ecofiber Recycling A/S, er et avfallsmottak for glassfiber og komposittmaterialer fra fritidsbåter, bygg og anlegg, offshore, akvakultur, landbruk og industri.

benk-

Deponering av disse av avfallssegmentene er noe vi ønsker å bekjempe. De utrangerte produktene kommer inn til oss som avfall, og ut igjen som et materiale med mange muligheter.

Ecofiber Recycling A/S, ble stiftet i 2015 som et godkjent avfallsmottak for fritidsbåter. I Norge finnes det omtrent 1 million båter og 20% av disse er utrangerte/kassert som utgjør at det blir tusenvis av båter liggende i strandkanten, elver og ferskvann.

En del av miljøgiftene som havner langs kysten stammer fra fritidsbåter som bare blir liggende på land, senket i havet, brent eller levert til deponi.

Ecofiber Recycling A/S er stolte av å ha vært med å bidra til at 1. oktober 2017 ble det innført panteordning på fritidsbåter. Vi kan nå tilby en godkjent gjenvinning av din gamle båt, hvor du mottar pant for båter opp til 3 tonn, samt at du bidrar til den nye sirkulære økonomien.

Vi tilbyr også mottak for andre typer glassfiber/kompositt fra industriene nevnt ovenfor.