Miljø

Deponering av av marin forsøpling er noe vi ønsker å bekjempe. De utrangerte produktene kommer inn til oss som avfall, og ut igjen som et materiale med mange muligheter.

En del av miljøgiftene som havner langs kysten, vassdrag og strandsonen stammer fra fritidsbåter som bare blir liggende på land, og eller senket i havet, brent eller levert til deponi. Vi har god kjennskap til skjærgården og kystlinjen i Ryfylke. Vårt engasjement innen Marin Forsøpling støttes av Miljødirektoratets bevilgning og et godt samarbeid.