Hvordan kvitte seg med båt?

Ønsker du å kvitte deg med din gamle fritidsbåt på en miljøvennlig måte?

Ønsker du å kvitte deg med din gamle fritidsbåt på en miljøvennlig måte? Miljødirektoratets vrakpantordning gjør det nå enklere enn noensinne å levere inn små ødelagte fritidsbåter over hele landet, inkludert kanoer og kajakker. Ved å levere inn båten din bidrar du til materialgjenvinning samtidig som du forhindrer utslipp av miljøskadelige gasser og mikroplast i naturen. Det beste av alt? Du får utbetalt 1000 kroner i vrakpant når du leverer inn båten din.

Om ordningen med vrakpant

Kasserte fritidsbåter utgjør en potensiell miljørisiko, da de kan inneholde farlige stoffer som for eksempel bunnstoff i skrog. De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer, og dumping av slike båter i havet kan føre til nedbrytning som resulterer i utslipp av mikroplast.

Ved å samle inn og behandle kasserte fritidsbåter, forhindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast som kan komme fra forlatte båter.

I tillegg til å sikre miljøet, bidrar materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene til å redusere klimagassutslipp og gir andre positive miljøeffekter.

Hvordan fungerer det?

Miljødirektoratet gir tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter til lovlig mottak. For hver fritidsbåt du leverer inn, mottar du 1000 kroner i vrakpant.

Før du leverer inn båten, må du sørge for å sjekke følgende:

  • Hvem eier båten?
  • Er båten klar for henting? Dvs. tømt for søppel som ikke naturlig hører til båten, og deler eieren ønsker å beholde må være tatt ut.
  • Hvilken tilkomst er det for henting av båten?
  • Hvor ligger båten?

For å finne ut mer om hvordan du kan bli kvitt båten din gjennom Miljødirektoratets vrakpantordning:

Bidra til et renere miljø og få betalt for det – lever inn din gamle fritidsbåt i dag!