Hele landet skal ryddes

baatvrak-reduseres

På fem måneder samlet Kambo Marina inn 260 tonn med kasserte fritidsbåter i Oslofjorden. Nå blir ordningen landsdekkende.

Stavanger Aftenblad skrev i juli 2022 en artikkel om det å redusere antall båtvrak.